KZF: Njoftim për ndarjen e KQV-ve për trupën zgjedhore


KZF

(Auditori 210) 

Personeli akademik

 

KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT NR. 1

(Auditori 326)                    Dega GJUHË-LETËRSI

Bachelor                                                    (Viti I+II+III)

Master Shkencor (Gjuhësi e sotme)    (Viti I+II)

Master Shkencor (Gjuhësi Historike) (Viti I+II)

Master Shkencor (Letërsi)                    (Viti I+II)

Master Profesional (Mësuesi)              (Viti I+II)

Master Profesional (Redaktori)           (Viti I+II)

 

KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT NR. 2

(Auditori 311)                    Dega HISTORI

Bachelor                                                   (Viti I+II+III)

Master Shkencor (Histori)                   (Viti I+II)

Master Profesional (Mësuesi)              (Viti I+II)

Master Profesional (Arkivistikë)         (Viti I+II)

 

KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT NR. 3

(Laboratori i Arkeologjisë)         Dega GJEOGRAFI

Bachelor                                                   (Viti I+II+III)

Master Shkencor (Gjeografi)               (Viti I+II)

Master Profesional (Mësuesi)             (Viti I+II)

 

KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT NR. 4

(Auditori ISE)                    Degët: ARKEOLOGJI, GAZETARI

Bachelor (Arkeologji)                           (Viti I+II+III)

Bachelor (Gazetari)                              (Viti I+II+III)

Master Shkencor (Arkeologji)            (Viti I+II)

Master Shkencor (Gazetari)               (Viti I+II)

Guidë Turistike                                     (Viti I+II)

 

 

Shpërnda lajmin: