Masteri Profesional “Sistemi i Informacionit Gjeografik te Aplikuar”


MASR miraton hapjen e Masterit Profesional “Sistemi i Informacionit Gjeografik te Aplikuar” ne Departamentin e Gjeografise te FHF, Universiteti i Tiranes.

Masteri eshte dyvjeçar (120 ECTS).
Pranohen vetem 25 studente me diplome Bachelor ne gjeografi, histori-gjeografi, gjeodezi dhe programe te tjera te aferta, te fituara ne universitetet brenda ose jashte vendit.
Aplikimet fillojne me date 01.10.2018 – 12.10.2018, ne Sekretarine Mesimore, ne korridorin e katit te pare te Fakultetit te Historise dhe Filologjise, Rruga e Elbasanit.
Ky master hapet per here te pare dhe eshte i vetmi ne kete fushe ne Republiken e Shqiperise. Programi eshte produkt i konsultimeve te gjera nderkombetare dhe pasqyron arritjet me te fundit.
Mesimi do te zhvillohet ne Laboratorin modern te GIS, qe eshte ngritur vitin e fundit enkas per kete program, me fondet e BE-se, ne kuader te Programit ERASMUS +: GEOWEB (Modernizimi i arsimit gjeodezik dhe gjeografik ne Ballkanin Perendimor”.
Mundesite per punesim, per te gjithe ata qe do te diplomohen ne kete program, jane te garantuara brenda dhe jashte vendit.

Kush mund të aplikojë: Studentët (nga brenda ose jashte vendit) që zotërojnë një diplomë bachelor/master në:

 • Gjeografi,
 • Histori-Gjeografi
 • Shkencat e Tokës
 • Gjeologji e zbatuar, mjedisi dhe gjeoinformatika
 • Inxhineri e burimeve minerare
 • Inxhineri e burimeve të energjisë
 • Shkenca Pyjore
 • Agromjedis dhe Ekologji
 • Arkitekture dhe Urbanistike
 • Inxhinieri Mjedisi
 • Inxhinieri Gjeodezi
Suksese studenteve dhe stafit qe do te angazhohet ne mesimdhenie!
Suksese Departamentit te Gjeografise!
Faleminderit BE-se, partenereve nderkombetar dhe shqiptar ne kuader te Projektit GEOWEB!
Faleminderit MASR, strukturave dhe autoriteteve drejtuese te FHF-se dhe UT-se!
DEKANI
Prof. dr. Sabri LAÇI
Shpërnda lajmin: