FHF: Agjenda e aktiviteteve të javës së orientimit


E hënë, 17.10.2022

9:00   Takim i mirëseardhjes me Dekanin, zv/dekanët, përgjegjësit e departamenteve dhe pedagogët

10:30 Takim prezantues me laborantet e departamenteve për informacione të përgjithshme dhe për lëndët me zgjedhje

11:30 Takim prezantues me sekretarinë mësimore

 

E martë, 18.10.2022 – Studentët e degës Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

 9:30 Takim informues me punonjëset e Bibliotekës së Fakultetit në mjediset e Bibliotekës (kati I)

10: 30 Takim prezantues me përgjegjësen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

11:00 Takim prezantues me përgjegjësen e IT-së (Salla e leksioneve)

 

E martë, 18.10.2022 – Studentët e degës Gjuhë-Letërsi

 9:30 Takim prezantues me përgjegjësen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës (salla 210)

10:30 Takim informues me punonjëset e Bibliotekës së Fakultetit në mjediset e Bibliotekës (kati I)

11:00 Takim prezantues me përgjegjësen e IT-së (Salla e leksioneve)

 

E martë, 18.10.2022 – Studentët e degës Histori

9:30 Takim informues me punonjëset e Bibliotekës së Fakultetit në mjediset e Bibliotekës (kati I)

11:30 Takim prezantues me përgjegjësen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

12:00 Takim prezantues me përgjegjësen e IT-së (Salla e leksioneve)

 

E mërkurë, 19.10.2022 – Studentët e degës Gjeografi

9:30 Takim informues me punonjëset e Bibliotekës së Fakultetit në mjediset e Bibliotekës (kati I)

10: 30 Takim prezantues me përgjegjësen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

11:00 Takim prezantues me përgjegjësen e IT-së (Salla e leksioneve)

 

E mërkurë, 19.10.2022 – Studentët e degës Gazetari

9:30 Takim prezantues me përgjegjësen e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

10:30 Takim informues me punonjëset e Bibliotekës së Fakultetit në mjediset e Bibliotekës (kati I)

11:00 Takim prezantues me përgjegjësen e IT-së (Salla e leksioneve)


 

Shpërnda lajmin: