Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valladolid në Spanjë


Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valladolid në Spanjë.

Shpërnda lajmin: