Aplikimi i teknologjisë Arc GIS Survey & GNSS nga studentët e Gjeografisë UT në ekspeditë studimore në Ditën e Ligatinave

Aplikimi i teknologjisë Arc GIS Survey & GNSS nga studentët e Gjeografisë UT në ekspeditë studimore në Ditën e Ligatinave

Në kuadër të rezultateve të aktivitetit promovues të Gjeografisë në Kuvendin e Shqiperise dhe me mbeshtetjen e Kryesise se ketij Institucioni, Departamenti i Gjeografisë vijon aktivisht veprimtaritë e tij bashkëpunuese me Institucione

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MODULIN JEAN MONNET “ALPAsEU”

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MODULIN JEAN MONNET “ALPAsEU”

ALPAsEU, Moduli Jean Monnet, i shpallur fitues në thirrjen ERASMUS-JMO-2022- MODULE, hap thirrjen për aplikim në vitin e dytë të zbatimit të tij. Moduli do të zhvillohet në formën e një kursi,

𝙆𝙤𝙣𝙠𝙪𝙧𝙨𝙞 “𝙈𝙗𝙧𝙤 𝙇𝙞𝙜𝙖𝙩𝙞𝙣𝙖𝙩, 𝙈𝙗𝙧𝙤 𝙅𝙚𝙩𝙚̈𝙣”

𝙆𝙤𝙣𝙠𝙪𝙧𝙨𝙞 “𝙈𝙗𝙧𝙤 𝙇𝙞𝙜𝙖𝙩𝙞𝙣𝙖𝙩, 𝙈𝙗𝙧𝙤 𝙅𝙚𝙩𝙚̈𝙣”

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Ligatinave ( ​ 🆂🅷🅺🆄🆁🆃 ​ ) ​ dhe me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe përfshirjes së studentëve në mbrojten dhe restaurimin e ligatinave, Fakulteti i Historisë

DGK organizoi konferencën shkencore me titull “Kanalet televizive shqiptare në rrjetet sociale”

DGK organizoi konferencën shkencore me titull “Kanalet televizive shqiptare në rrjetet sociale”

U zhvillua sot në ambjentet e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë konferenca shkencore me titull “Kanalet televizive shqiptare në rrjetet sociale”, një projekt i realizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit

Fakulteti i Historisë dhe të Filologjisë, organizoi më 18 dhjetor, një aktiviteteti festiv me rastin e festave të fundvitit

Fakulteti i Historisë dhe të Filologjisë, organizoi më 18 dhjetor, një aktiviteteti festiv me rastin e festave të fundvitit

Nisma e një grupi studentësh nën drejtimin e Këshillit Studentor, që u realizua nën kujdesin e  zv/dekanes Dr. Elsa Skënderi dhe me mbështjen e Dekanatit, Administratës dhe zyrës së Këshillimit të Karrierëst

Departamenti i Gjeografisë organizoi 𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚̈𝙣 𝙎𝙝𝙠𝙚𝙣𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙉𝙙𝙚̈𝙧𝙠𝙤𝙢𝙗𝙚̈𝙩𝙖𝙧𝙚 “𝙂𝙟𝙚𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙞, 𝙀𝙙𝙪𝙠𝙞𝙢𝙞”

Departamenti i Gjeografisë organizoi 𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚̈𝙣 𝙎𝙝𝙠𝙚𝙣𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙉𝙙𝙚̈𝙧𝙠𝙤𝙢𝙗𝙚̈𝙩𝙖𝙧𝙚 “𝙂𝙟𝙚𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙞, 𝙀𝙙𝙪𝙠𝙞𝙢𝙞”

Departamenti i Gjeografisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë – UT, më 15 dhjetor 2023, organizoi 𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚̈𝙣 𝙎𝙝𝙠𝙚𝙣𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙉𝙙𝙚̈𝙧𝙠𝙤𝙢𝙗𝙚̈𝙩𝙖𝙧𝙚 “𝙂𝙟𝙚𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙞, 𝙀𝙙𝙪𝙠𝙞𝙢𝙞”. Ky aktivitet u përshëndet nga Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof.dr.

FHF organizon Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”

FHF organizon Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”

Në kuadër të Projektit “𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒌𝒖𝒓𝒓𝒊𝒌𝒖𝒍𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒉𝒆 𝒎𝒆̈𝒔𝒊𝒎𝒅𝒉𝒆̈𝒏𝒊𝒆𝒔 𝒏𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕 𝑴𝑷 𝑴𝒆̈𝒔𝒖𝒆𝒔𝒊 𝒏𝒆̈ 𝑭𝑯𝑭, 𝑼𝑻”, i financuar nga MAS, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë do të organizojë Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲

 

Thirrje për studentët e UT për aplikim për pjesëmarrje në trajnim

Në kuadër të projektit Erasmus+ WEBJOU (financuar nga BE), UT, si partner i këtij projekti, do të organizojë intervista me studentët e interesuar për të marrë pjesë në trajnimin 2 javor që do të zhvillohet në Tiranë, gjatë muajit Prill-Maj

Njoftim për shpallje të fituesit për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ të emërtesës “specialist këshillimit të karrierës”

Komisioni ad-hoc, i miratuar me Vendim Dekani nr. 11 datë 14.02.2024, mbështetur në nenin 80 të Statutit të UT-së, për vendin e lirë të punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ të emërtesës “specialist këshillimit të karrierës”, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, UT-së, shpall

Aplikimi i teknologjisë Arc GIS Survey & GNSS nga studentët e Gjeografisë UT në ekspeditë studimore në Ditën e Ligatinave

Në kuadër të rezultateve të aktivitetit promovues të Gjeografisë në Kuvendin e Shqiperise dhe me mbeshtetjen e Kryesise se ketij Institucioni, Departamenti i Gjeografisë vijon aktivisht veprimtaritë e tij bashkëpunuese me Institucione të Qeverisjes Qëndore. Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare

Orari mësimor për semestrin e dytë, cikli i parë bachelor, viti akademik 2023-2024

Orari mësimor për semestrin e dytë, cikli i dytë bachelor, viti akademik 2023-2024 klikoni këtu…

Vendim i Dekanatit për hapjen e një sesioni ekstra për pranimin, mbrojtjen e diplomave në të gjitha programet mësimore

Në përgjigje të kërkesave të studentëve, të cilët nuk kanë arritur t’i mbrojnë diplomat në sesionin e dimrit, pas konsultimeve dhe miratimit nga anëtarët e Dekanatit, u vendos që të hapet një sesion ekstra për pranimin, mbrojtjen e diplomave në të

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MODULIN JEAN MONNET “ALPAsEU”

ALPAsEU, Moduli Jean Monnet, i shpallur fitues në thirrjen ERASMUS-JMO-2022- MODULE, hap thirrjen për aplikim në vitin e dytë të zbatimit të tij. Moduli do të zhvillohet në formën e një kursi, ku do të ndërthuren njohuri nga shkencat sociale,