Departamenti i Historisë organizon për herë të parë Shkollën Verore në Paleografi Latine

Departamenti i Historisë organizon për herë të parë Shkollën Verore në Paleografi Latine

Në vazhdim të përpjekjeve për të nxitur studentët në mësimin e gjuhëve të vjetra, aq të domosdoshme për shkrimin e historisë së shqiptarëve, Departamenti i Historisë po organizon për herë të parë

U çel për të 6-in vit radhazi 𝑺𝒉𝒌𝒐𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝑩𝒊𝒛𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏

U çel për të 6-in vit radhazi 𝑺𝒉𝒌𝒐𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝑩𝒊𝒛𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏

Në mjediset e Fakultetit të Historisë e të Filologjisë të Universiteti i Tiranes, u çel për të 6-in vit radhazi 𝑺𝒉𝒌𝒐𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝑩𝒊𝒛𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏, me fokus në trashëgiminë

Shkolla Verore mbi “Dëshmitë gojore si burim shkencor në Historinë Bashkëkohore shqiptare”

Shkolla Verore mbi “Dëshmitë gojore si burim shkencor në Historinë Bashkëkohore shqiptare”

Nga datat 11-16 Korrik 2022 u organizua Shkolla Verore mbi “Dëshmitë gojore si burim shkencor në Historinë Bashkëkohore shqiptare” nga Departamenti i Historisë (FHF-UT) në bashkëpunim me Universitetit të Gjirokastrës “Eqrem Çabej”,

U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Departamenti i Gjeografisë, UT, në datat 2 dhe 3 Qershor 2022, mbajti Workshopin “Ditët e Gjeografisë 2022”. Dita e parë, 2 qershor 2022, iu kushtua tërësisht të gjithë studentëve në dy ciklet

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

  SHKOLLË VERORE E GJUHËS, HISTORISË DHE CIVILIZIMIT BIZANTIN Trashëgimia Kulturore Bizantine dhe Pabizantine në Shqipëri Shkolla verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin organizohet nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën Verore në Paleografi Latine 

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën Verore në Paleografi Latine 

Departamenti i Historisë do të zhvillojë Shkollën verore në Palografi Latine. Shkolla verore do të zhvillohet nga data 18-23 korrik 2022, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës.  Në ditët

FHF organizoi trajnimin me temë: “Analizimi i modeleve hapësinore të zhurmës në zonat urbane nëpërmjet hartografimit”

FHF organizoi trajnimin me temë: “Analizimi i modeleve hapësinore të zhurmës në zonat urbane nëpërmjet hartografimit”

FHF, organizoi në 27-28 Maj 2022, trajnimin e tretë në SIG (Sistemet e Informacionit Gjeografik), në kuadër të projektit “GEOBIZ – Mësimi i bazuar në probleme dhe i orientuar nga biznesi për

 

Kreu

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës. Sot përbëhet nga gjashtë departamente, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre studimor në fusha si Histori, Gjeografi, Gjuhësi, Letërsi, Gazetari dhe Komunikim, Arkeologji dhe Trashëgimi kulturore. Fakulteti ofron programe studimore të të gjitha niveleve. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka qenë dhe është një ndër institucionet e rëndësishme shkencore të vendit, me një veprimtari të gjerë dhe me rol të veçantë në fushën e studimeve albanologjike.