U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Departamenti i Gjeografisë, UT, në datat 2 dhe 3 Qershor 2022, mbajti Workshopin “Ditët e Gjeografisë 2022”. Dita e parë, 2 qershor 2022, iu kushtua tërësisht të gjithë studentëve në dy ciklet

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

  SHKOLLË VERORE E GJUHËS, HISTORISË DHE CIVILIZIMIT BIZANTIN Trashëgimia Kulturore Bizantine dhe Pabizantine në Shqipëri Shkolla verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin organizohet nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën Verore në Paleografi Latine 

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën Verore në Paleografi Latine 

Departamenti i Historisë do të zhvillojë Shkollën verore në Palografi Latine. Shkolla verore do të zhvillohet nga data 18-23 korrik 2022, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës.  Në ditët

FHF organizoi trajnimin me temë: “Analizimi i modeleve hapësinore të zhurmës në zonat urbane nëpërmjet hartografimit”

FHF organizoi trajnimin me temë: “Analizimi i modeleve hapësinore të zhurmës në zonat urbane nëpërmjet hartografimit”

FHF, organizoi në 27-28 Maj 2022, trajnimin e tretë në SIG (Sistemet e Informacionit Gjeografik), në kuadër të projektit “GEOBIZ – Mësimi i bazuar në probleme dhe i orientuar nga biznesi për

Promovohen studimet doktorale në FHF

Promovohen studimet doktorale në FHF

Në datën 3 Qershor në sallën “Konrad Adenauer”, Departamenti i Gjeografisë dhe Departamenti i Historisë të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës, në një aktivitet ceremonial dhe informues, organizuan

Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Departamenti i Gjeografisë, UT, në datat 2 dhe 3 Qershor 2022, organizon Workshopin “Ditët e Gjeografisë 2022”. Dita e parë, 2 qershor 2022, i dedikohet tërësisht të gjithë studentëve në dy ciklet

Departamenti i Gjuhësisë: 1-30 shtator 2022, do të zhvillohet shkolla verore “Kurs i Gjuhës shqipe për të huaj”.

Departamenti i Gjuhësisë: 1-30 shtator 2022, do të zhvillohet shkolla verore “Kurs i Gjuhës shqipe për të huaj”.

Ky kurs intensiv ofrohet për studentët e niveleve: A1, A2, B1, B2, C1, C2 dhe përmban mësimdhënie gjuhe sipas niveleve, leksione për historinë, gjeografinë dhe kulturën shqiptare dhe aktivitete social-kulturore (vizita në muze, udhëtime

 

Kreu

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës. Sot përbëhet nga gjashtë departamente, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre studimor në fusha si Histori, Gjeografi, Gjuhësi, Letërsi, Gazetari dhe Komunikim, Arkeologji dhe Trashëgimi kulturore. Fakulteti ofron programe studimore të të gjitha niveleve. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka qenë dhe është një ndër institucionet e rëndësishme shkencore të vendit, me një veprimtari të gjerë dhe me rol të veçantë në fushën e studimeve albanologjike.