𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒊 𝑮𝒋𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒔𝒆̈ 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒐𝒊 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏 “𝑫𝒊𝒕𝒆̈𝒕 𝒆 𝑮𝒋𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒔𝒆̈ 𝟐𝟎𝟐𝟒”

𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒊 𝑮𝒋𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒔𝒆̈ 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒐𝒊 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏 “𝑫𝒊𝒕𝒆̈𝒕 𝒆 𝑮𝒋𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒔𝒆̈ 𝟐𝟎𝟐𝟒”

👉 Departamenti i Gjeografisë, në këtë aktivitet traditë tashmë, pati nderin të mikpriste një ndër themeluesit e parë të Katedrës së Gjeografisë, Prof.Dr. Vasil Kristo, i cili mbajti një leksion të hapur

DGK promovon për gazetarët manualin me titull “Gazetaria”

DGK promovon për gazetarët manualin me titull “Gazetaria”

U promovua sot në 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏 𝒆 𝑮𝒂𝒛𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕, 𝑭𝒂𝒌𝒖𝒍𝒕𝒆𝒕𝒊 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊-𝑭𝒊𝒍𝒐𝒍𝒐𝒈𝒋𝒊 manualin për gazetarët me titull„ “🅶🆉🅴🆃🆁🅸“ shkruar nga profesori i njohur gjerman i mediave, Stephan Russ-Mohl, në bashkëautorësi me Prof. as.

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Shkollën Verore II të organizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module “ALPAsEU”

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Shkollën Verore II të organizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module “ALPAsEU”

Në kuadër të Modulit Jean Monnet ALPAsEU organizohet Shkolla Verore “Vlerësimi social dhe ekonomik i Zonave të Mbrojtura në perspektivën e integrimit të Republikës së Shqipërisë në BE”. Në këtë Shkollë Verore,

Departamenti i Historisë në zbatimin e projektit “EduGame” të financuar nga BE

Departamenti i Historisë në zbatimin e projektit “EduGame” të financuar nga BE

Universiteti i Tiranës është përfshirë në proçesin e modernizimit të mësimdhënies përmes përdorimit të teknologjisë. Në mbështetje të këtij proçesi, Departamenti i Historisë është përfshirë në zbatimin e projektit “🅴🅳🆄🅶🅼🅴” të financuar

FHF organizon “Ditën botërore të librit dhe të drejtës së autorit”

FHF organizon “Ditën botërore të librit dhe të drejtës së autorit”

Për të 16-tin vit rradhazi Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë organizon në datën 23 Prill “Ditën botërore të librit dhe të drejtës së autorit”. Në kuadër të kësaj dite do të ketë

FHF dhe FGJH në “Panairin e Punës 2024”

FHF dhe FGJH në “Panairin e Punës 2024”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja organizuan sot “Panairin e Punës 2024”. “Panairi”, tashmë në vitin e tretë të realizimit të tij, synoi t’u krijojë studentëve

FHF dhe FGJH do të organizojnë së bashku: “Panairin e Punës 2024”

FHF dhe FGJH do të organizojnë së bashku: “Panairin e Punës 2024”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës do të organizojnë: “Panairin e Punës 2024”, më datë 18 prill, ora 10:00, në oborrin e Fakultetit. “Panairi”, që organizohet për

 

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025 në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani. https://en.ugal.ro/ Llojet e

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për personelin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për semestrin e parë të vitit akademik

KZF FHF: Vendimet 8 dhe 9 për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare

Vendim Nr. 8 dhe 9, datë 06.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare të kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe listës zgjedhore përfundimtare të votuesve klikoni këtu…  

KZF FHF: Lista përfundimtare e zgjedhësve e personelit akademik me kohë të plotë

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë shpall listën përfundimtare të zgjedhësve të personelit akademik me kohë të plotë klikoni këtu…  

KZF FHF: Model kërkese për anëtar KQV

Bashkëngjitur këtu do të gjeni modelin e kërkesës për anëtar KQV-je të miratuar nga Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.  

KIZ UT: Vendim nr. 62, datë 29.05.2024 “Për ngritjen e qendrave të votimit në ISE”

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 62, datë 29.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Institutin e Studimeve Europiane dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare”.