FHF dhe FGJH do të organizojnë së bashku: “Panairin e Punës 2024”

FHF dhe FGJH do të organizojnë së bashku: “Panairin e Punës 2024”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës do të organizojnë: “Panairin e Punës 2024”, më datë 18 prill, ora 10:00, në oborrin e Fakultetit. “Panairi”, që organizohet për

Konferencë shkencore ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, 4 dhe 5 prill 2024

Konferencë shkencore ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, 4 dhe 5 prill 2024

Conference 4th and 5th April 2024, University of Tirana, Europa Hall, 1st floor, Faculty of History and Philology, Elbasanit Street, Tirana, 1001 The Left in Southeast Europe: Identities and Discourses The Department of Journalism and Communication of

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit: Leksion «Sporti dhe mediat: marrëdhënie varësie reciproke»

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit: Leksion «Sporti dhe mediat: marrëdhënie varësie reciproke»

Profesori i shkencave politike Jean-Michel de Waele, nga Universiteti i Lirë i Brukselit, Belgjikë, na nderon me anë të mbajtjes të një leksioni dhe moderimit të një debati në kuadrin e lëndës

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit: Leksion «A janë mediat përgjegjëse për ngritjen e lëvizjeve populiste në Evropë?»

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit: Leksion «A janë mediat përgjegjëse për ngritjen e lëvizjeve populiste në Evropë?»

Profesori i shkencave politike Jean-Michel de Waele, nga Universiteti i Lirë i Brukselit, Belgjikë, na nderon nëpërmjet mbajtjes të një leksioni dhe moderimit të një debati në kuadrin e lëndës «Të shkruash

Pjesëmarrje e suksesshme në Konferencën Shkencore Mbarëkombëtare “Gjuha shqipe – perspektivat dhe rreziqet”, organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve, Shkup, RMV

Pjesëmarrje e suksesshme në Konferencën Shkencore Mbarëkombëtare “Gjuha shqipe – perspektivat dhe rreziqet”, organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve, Shkup, RMV

Prof. dr. Sabri LAÇI (Dekani i FHF-së) dhe Prof. dr. Shezai RROKAJ (Autoritet Drejtues i Departamentit të Gjuhësisë), morën pjesë në Konferencën Shkencore Mbarëkombëtare “Gjuha shqipe – perspektivat dhe rreziqet”, që u

Njoftim per aktivitetin “Dita Ndërkombëtare e Ligatinave 2024

Njoftim per aktivitetin “Dita Ndërkombëtare e Ligatinave 2024

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Ligatinave, në datën 23 shkurt 2024, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë në bashkëpunim me IJR Student Tirana, organizuan Konkursin “Mbro Ligatinat, Mbro Jetën” dhe aktivitete

Aplikimi i teknologjisë Arc GIS Survey & GNSS nga studentët e Gjeografisë UT në ekspeditë studimore në Ditën e Ligatinave

Aplikimi i teknologjisë Arc GIS Survey & GNSS nga studentët e Gjeografisë UT në ekspeditë studimore në Ditën e Ligatinave

Në kuadër të rezultateve të aktivitetit promovues të Gjeografisë në Kuvendin e Shqiperise dhe me mbeshtetjen e Kryesise se ketij Institucioni, Departamenti i Gjeografisë vijon aktivisht veprimtaritë e tij bashkëpunuese me Institucione

 

Kërkesë për shprehje interesi për pozicionin “Pikë kombëtare e kontaktit për programin Horizon Europe”

Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, në kuadër të zbatimit të marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e

Erasmus+: Është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏 𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒂𝒅𝒆̈𝒔

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊𝒏 𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒂𝒅𝒆̈𝒔, në Spanjë. Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar ne Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në

Erasmus+: Është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët dhe personelin më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët dhe personelin më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Konsorciumin MIND23 në Portugali. Për më shumë informacion ndiqni linkun këtu…  

Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët PhD në Valladolid në Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët PhD të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valladolid në Spanjë. Për më shumë informacion ndiqni linkun këtu…  

FHF dhe FGJH do të organizojnë së bashku: “Panairin e Punës 2024”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës do të organizojnë: “Panairin e Punës 2024”, më datë 18 prill, ora 10:00, në oborrin e Fakultetit. “Panairi”, që organizohet për të tretën herë radhazi synon t’u krijojë institucioneve,

 Thirrje për projekte nga “Fondi i Kërkimit Shkencor 2024” që financohen nga buxheti i Universitetit të Tiranës

Thirrje per projekte nga “Fondi i Kerkimit Shkencor 2024” sipas udhëzuesit “Për procedurat e administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës”. Thirrja është e hapur deri në datën 27.05.2024 ora 16:30. Për më shumë informacion klikoni këtu…