Dekani


 

dekaneFHF

Dekani FHF

Prof.Dr. Valentina DUKA

  • 2016 e në vijim – Dekane e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Universiteti i Tiranës
  • 2008 – 2015 – Zv. Dekane e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Universiteti i Tiranës
  • 1993 – 2008 – Përgjegjëse e Departamentit të Historisë, Universiteti i Tiranës
  • 1994 – 1997 – Dekane e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Universiteti i Tiranës
  • 1995 – 1997 – Zv. Rektore e Universitetit të Tiranës, Universiteti i Tiranës
Shpërnda lajmin: