Leksion i Profesorit George Kastner me temën “Europa Qendrore 1848-2008 dhe lidhjet historike mes rajonit”


Me ftesë të Departamentit të Historisë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë sot studentët e vitit te tretë, dega Histori patën mundësinë të kenë në auditor lektorin austriak nga Universiteti i Andrassi Budapest , prof. George Kastner. Tema e leksionit ishte “Evropa Qendrore 1848-2008 dhe lidhjet historike mes rajonit”, dhe ngjalli mjaft interesin e studentëve dhe lektorëve të pranishëm. Auditori pati një leksion interaktiv me diskutime nga studentët edhe mbi ngjashmeritë e rastit hungarez dhe atij shqiptar në modernitet.

Shpërnda lajmin: