Komiteti Ekzekutiv i Konferencës


 1. Sonila PAPATHIMIU – Prof.as.Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT, Kryetar
 2. Gentian RUSPI – Doc. Dr. Departamenti i Gjeografisë, UGJ “Eqerem Çabej”, Nën/kryetar
 3. Xhulia BYGJYMI – Ma. Departamenti i Gjeografisë, UT, Sekretare
 4. Merita KARAGUNI – Prof.as.Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 5. Sonila XHAFA – Prof.as.Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 6. Jostina DHIMITRI – Prof.as.Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 7. Albana KOSOVRASTI – Doc. Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 8. Arben BELBA – Doc. Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 9. Edlira KOLA – Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 10. Erka ÇARO – Dr. Departamenti i Gjeografisë, UT
 11. Ornela HASRAMA – Ma. Departamenti i Gjeografisë, UT
 12. Adela DHROMAJ (QALLIAJ) – Doc. Dr. Departamenti i Gjeografisë, UGJ “Eqerem Çabej”
 13. Mariglen SHERIFAJ – Dr. Departamenti i Gjeografisë, UGJ “Eqerem Çabej”.