Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024


🎯Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.
📌Llojet e mobilitetit përfshijnë:
▫️Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;
📌Kohëzgjatja e bursave:
▫️mobiliteti do të kryhet në periudhën 6 – 17 Nëntor 2023;
📌Fusha:
🔸Departamenti i Letërsisë i UT-së mund të aplikojë në Institutin për Studime Sllave dhe Hungareze në HU Berlin, për tematikat:
▫️Female Writing from the Balkans;
▫️Introduction into South Slavic and Balkan Literatures.
📌Bursat përfshijnë:
▫️Kompensim ditor (160 EUR/dita);
▫️Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)
👉Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:
📌Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie:
▫️CV + Lista e publikimeve (në gjuhën angleze / gjermane);
▫️Kopje e Pasaportës;
▫️Letër motivimi (në gjuhën angleze / gjermane);
▫️Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);
▫️Certifikata e gjuhës së huaj;
▫️Vërtetim nëse keni kryer apo jo më parë një mobilitete Erasmus+ (nëse po, ku, duke specifikuar universitetin dhe periudhat e mobiliteteve të mëparshme);
▫️Plani i mobilitetit për mësimdhënie*;
👉Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie klikoni në adresën:
📎Plani i Mobilitetit për stafin akademik është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.
ℹ️Afati për aplikim: 02 Tetor 2023
👉Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al.
👉Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.
😁Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

 

Shpërnda lajmin: