FHF: Lista e re e miratuar për bursat 2021-2022


Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme:

1. Verifikoni emrin tuaj në listë (klikoni këtu).  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat e nevojëshme dhe nuk jeni në listë qëndroni në pritje të një njoftimi të tjetër deri në kthimin e një pergjigjeje të verifikimit të dokumentacionit.

2. Plotësoni dhe dërgoni të dhenat e llogarisë suaj bankare. Llogaria bankare është e detyrueshme të jete aktive vetëm ne Alpha Bank. Para se të dërgoni të dhënat bankare në këtë formë ju lutemi verifikoni edhe njëherë saktësinë në mënyrë që të mos e nisni gabim. (çdo karakter IBAN dhe CIF të perputhet me të dhënat qe keni marrë nga banka).

  • Për studentët me rezultate të larta që përfitojnë bursë
    • Klikoni këtu për të plotësuar dhe dërguar Numrin e Llogarisë Bankare
  • Për studentët që i përkasin kategorive sociale
    • Klikoni këtu për të plotësuar dhe dërguar Numrin e Llogarisë Bankare

 

Shpërnda lajmin: