Departamenti i Gjeografise organizoi Konferencen Ndërkombëtare Shkencore “Ndryshimet Gjeografike Përgjatë Pandemisë Covid19”


Me 16-17 Dhjetor 2021, Departamenti i Gjeografise organizoi Konferencen Ndërkombëtare Shkencore “Ndryshimet Gjeografike Përgjatë Pandemisë Covid19” e cila finalizon një projekt kërkimor të Departamentit të Gjeografisë si inisiativa e parë në nivel institucional, per te sjellë kontribut të rëndësishëm në drejtim të identifikimit, analizimit dhe nxjerrjes së përfundimeve dhe rekomandimeve të vlefshme mbi çështje të ndryshme të lidhura me zhvillimin e qëndrueshëm në vend por dhe më gjerë, përmes shembujsh, praktikash modelesh të sukseshme të lidhura ngushtësisht me parimet e qëndrueshmërisë në aspektin ekonomik, social e mjedisor, të integruara me sfidat e reja që përcjell situata e pandemisë COVID 19.


Shpërnda lajmin: