Aplikimi në shkollën Verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Numri total i pjesëmarrësve në shkollën verore do të jetë 40 vetë.
Shpërnda lajmin: