Thirrje për artikuj shkencorë, për akademikët, historianët, gjuhëtarët dhe kërkuesit shkencorë


Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë shpall thirrjen për artikuj shkencorë, për akademikët, historianët, gjuhëtarët dhe kërkuesit shkencorë në lëmin e studimeve osmane. Kongresi II i Studimeve Osmane mbahet në Tiranë në datat 17-20 tetor 2018.

Të interesuarit janë të lutur të ndjekin lidhjen https://www.osmanliarastirmalari.org/dilDegistir/3 për informacion dhe udhëzime. Abstraktet për punimet,  të cilat pranohen deri më datë 15.08.2018, duhet të dërgohen në e-postat: evahyskaj@ymail.com ose lindalatifi@yahoo.com.

Faleminderit dhe suksese!

Shpërnda lajmin: