VKM nr. 226, datë 17.04.2019, “Për shërbimet e ofruara të cilat përfitohen përmes përdorimit të kartës së studentit”

VKM nr. 226, datë 17.04.2019 “Për kategoritë e shërbimeve të ofruara nga entet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të kartës së studentit” kliko këtu…

Shpërnda lajmin: