Vendim KIZ nr. 5 datë 08.05.2019 “Për miratimin e listës së kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit të UT


Vendim KIZ nr. 5 datë 08.05.2019 “Për miratimin e listës së kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit të UT, të zgjedhur nga studentët me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës

Shpërnda lajmin: