Urdhër i Rektorit të UT mbi lejen e zakonshme të vitit 2020 të personelit akademik dhe ndihmës akademik

Shpërnda lajmin: