Vendim i Rektorit “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në UT”

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *