Thirrje për seancë të jashtëzakonshme të Asamblesë së FHF-së

Mbështetur në nenin 41, pika 3, te Ligjit nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kerkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit te Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe ne Nenin 45, pika 3, te Statutit te UT-së, vendoset thirrja e seancës së jashtëzakonshme të Asamblesë së FHF-së, me rend dite: situata në FHF dhe propozimi i zgjidhjeve.
Kerkohet prania e gjithë personelit akademik, ditën e mërkurë, datë 6.2.2019, ora 10:00, salla 324.

 

Shpërnda lajmin: