Struktura bachelor 2018-2019

Me kohë të plotë


Viti i parë

Mësim: 15.10.2018 – 22.12.2018       Pushim: 23.12.2018 – 06.01.2019

Mësim: 07.01.2019 – 09.02.2019

Provime: 09.02.2019 – 02.03.2019

Mësim: 04.03.2019 – 08.06.2019

Provime:  08.06.2019 – 02.07.2019

Viti i dytë

Mësim: 15.10.2018 – 22.12.2018      Pushim: 23.12.2018 – 06.01.2019

Mësim: 07.01.2019 – 09.02.2019

Riprovime: 05.02.2019 – 08.02.2019 (pas orës 14:00)

Provime: 09.02.2019 – 02.03.2019

Mësim: 04.03.2019 – 08.06.2019

Riprovime: 04.06.2019 – 07.06.2019 (pas orës 14:00)

Provime: 08.06.2019 – 02.07.2019

Viti i tretë

Mësim: 15.10.2018 – 22.12.2018      Pushim: 23.12.2018 – 06.01.2019

Mësim: 07.01.2019 – 09.02.2019

Riprovime: 05.02.2019 – 08.02.2019 (pas orës 14:00)

Provime: 09.02.2019 – 02.03.2019

Mësim: 04.03.2019 – 08.06.2019

Riprovime:04.06.2019 – 07.06.2019 (pas orës 14:00)

Provime: 08.06.2019 – 02.07.2019

Riprovime: 03.07.2019 – 05.07.2019

Mbrojtje diplome: 11.07.2019

Java XV e semestrit të dytë do të zëvendësohet të shtunave ose në ditë të tjera të mundshme. Oraret e zëvendësimit, pas mirëkuptimit me studentët, do t’u bëhen të ditura sekretareve respektive në Sekretarinë Mësimore.

Shpërnda lajmin: