Njoftim në lidhje me pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, bachelor


  1. Studentët e ciklit të parë (Bachelor) do të paguajnë 50% të tarifës, sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018, pra 15,000 lekë.
  2. Studentët e ciklit të parë (Bachelor) të cilët i përkasin kategorive përjashtimore sipas VKM-së Nr. 269 datë 29.03.2017, do të paguajnë 0 lekë.
  3. Studentët e ciklit të parë (Bachelor) të cilët janë me notë mesatare vjetore 9 deri në 10, sipas VKM-së Nr. 779 datë 26.12.2018 do të paguajnë 0 lekë.
Mandatet për kryerjen e pagesës sipas ciklit dhe vitit përkatës
Shpërnda lajmin: