Sistemi Gradua: Nga student në punonjës

Sistemi Gradua i ndihmon të diplomuarit të hyjnë në botën e punës, duke krijuar një lidhje të shpejtë me kompanitë. Filloni të kërkoni punën tuaj të ardhshme përmes CV-së tuaj.
Nëpërmjet këtij sistemi, të diplomuarve të arsimit të lartë do t’u ofrohet një shërbim për të përmirësuar aksesueshmërinë dhe cilësinë e CV-ve të tyre të cilat do të shpërndahen gjerësisht në internet për të rritur shikueshmërinë e tyre dhe mundësitë për punësim.

Për tu regjistruar klikoni këtu…

 

Shpërnda lajmin: