Shtyhet afati i pranimit të dokumentacionit për studentët që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit 2018-2019, për kategoritë e individëve që plotësojnë kriteret e pranimit


Nisur nga situata aktuale, si dhe për t’u dhënë mundësi studentëve të ciklit të parë të studimeve për të paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit 2018-2019, njoftojmë se shtyhet afati i pranimit deri në datën 21 dhjetor 2018.

Shpërnda lajmin: