Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent- Lektor” në Departamentin e Gjeografisë, pranë FHF-së është Z. Endrit Sallja.

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *