Shpallje fituesi për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Asistent – Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Erblin Jaku.

Shpërnda lajmin: