Shkresa e MASR “Mbi Procesin Zgjedhor në Universitetin e Tiranës”

 


Klikoni këtu për shkresën e MASR, Nr. 2709/3 Prot., dt. 20. 07. 2020, “Mbi Procesin Zgjedhor në Universitetin e Tiranës”.


 

Shpërnda lajmin: