Pyetësor për studimin e tregut të punës


Të dashur studentë!

Në kuadër të stategjisë së zhvillimit të Universitetit të Tiranës është përgatitur “Pyetësori” për studimin e tregut të punës, për studentët e Universitetit të Tiranës.
Kjo do të realizohet me anë të plotësimit të Google Form. Klikoni linkun: https://forms.gle/hjVd4zTUab9jYagS6


Shpërnda lajmin: