Per Miratimin e Rregullores për Zgjedhjet e Para të Këshillave të Studentëve në UT

Vendimi i Senatit Akademik nr. 22, datë 26.06.2019 “Përmiratimin e Rregullores për Zgjedhjet e Para të Këshillave të Studentëve në Universitetin e Tiranës kliko këtu…

Shpërnda lajmin: