Organizatorët


Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT NË PROCESET INTEGRUESE” organizohet nga Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës dhe Instituti i Studimeve Evropiane i Universitetit të Tiranës

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *