Aktiviteti “Open Day 2017”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë gjatë aktivitetit me maturantët që duan të vazhdojnë studimet pranë këtij Fakulteti.

 

Shpërnda lajmin: