Njoftim për studentët që kanë transferuar studimet në FHF, viti akademik 2017-2018

Njoftohen studentët e mëposhtëm që kanë transferuar studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, për vitin akademik 2017-2018 që të paraqiten pranë sekretarisë mësimore për të kryer regjistrimet.

  1. Elvira Bajram Shabani, Dega Gjeografi
  2. Engjëll Mane Luçi, Dega Gjuhë shqipe dhe Letërsi
  3. Izmire Bashkim Mema, Dega Gjuhë shqipe dhe Letërsi
  4. Besjana Bajrush Lika, Dega Gjuhë shqipe dhe Letërsi
  5. Danjela Melvut Erebara, Dega Gjuhë shqipe dhe Letërsi
Shpërnda lajmin: