Njoftim për studentët e vitit të parë master

Me rastin  e Ceremonisë së Diplomimit të studentëve që do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 12:00, Dekanati vendosi të ndërpresë mësimin në këtë ditë për studentët e programit Master viti i parë. Mësimi do të zëvendësohet një ditë tjetër.

Shpërnda lajmin: