Njoftim për studentët e Masterit Profesional (që përgatiten për Stazh)


Ju bëjmë me dije se, nisur nga problematika që ju keni ngritur, Dekanati i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë i është drejtuar Rektoratit të Universitetit të Tiranës, që të ndërhyjë pranë DAR-it, për të kërkuar shtyrjen e datës së aplikimeve për stazhin.

Sapo të kemi një përgjigje zyrtare ju do të njoftoheni përsëri.


Shpërnda lajmin: