Njoftim i Rektorit të UT-së mbi masat e mara për parandalimin e përhapjes së covid-19

Bazuar në shkresën e Rektorit dt 11.03.2020: Mbi marrjen e masave të menjëherëshme për zbatimin e VKM, Urdhërave dhe Udhëzimeve përkatëse për të parandaluar përhapjen e COVID-19:
Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mbyllen, duke pezulluar të gjitha shërbimet që ofrohen nga këto struktura deri në dt. 3 prill 2020. Në çdo njësi kryesore dhe në Rektorat e UT, do të pezullohen ofrimet e shërbimeve për konfirmimin e dokumentacionit shkollor, deri në dt. 3 prill 2020.
Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *