Nga ekspeditat e Departamentit të Gjeografisë 2018

Kërkimi i aplikuar në terren (ekspedita), për nivelin e studimeve Bachelor Gjeografi ne Universitetin e Tiranes, u zhvillua gjatë periudhës 12.05.2018-18.05.2018, në rajone të ndryshme të vëndit. Studentet e programit Bachelor, Departamenti i Gjeografisë, studiuan zona dhe dukuri te ndryshme fizike, mjedisore, sociale, dhe ekonomike. Disa nga objektet kryesore të punës së tyre aplikative në terren ishin Shpella e Pëllumbasit në Tiranë, Lugina e Valbonës në Bajram Curri, Laguna e Patokut, Burimet e Drilonit, Lini dhe Liqeni i Ohrit, Qafa e Priskes dhe Ujrara e Shëngjergjit në Tiranë, Liqeni i Fierzës dhe qyteti i Kukësit, etj.

Në programin Bachelor kërkimi i aplikuar në terren zhvillohet 7 ditë dhe konsiston kryesisht në njohjen dhe studimin e fenomeneve gjeografike në  rajone të caktuara gjeografike të vendit tone. Kjo praktikë është kryesisht stacionare dhe orientohet  në studimin e problemeve të veçanta mbi faktoret dhe kushtet fiziko-gjeografike, etj, të mjedisit gjeografik, mbi zhvillimin demografik, ekonomik, social,  etj që hasen në zona të caktuara të vendit tonë.

Shpërnda lajmin: