Mbi zëvëndësimin e mësimit të datës 27.11.2017


Bazuar në Vendimin e Qeverisë të dt. 23 Nëntor 2017, zëvendësimi i mësimit të ditës së hënë, dt. 27.11.2017, nuk do të bëhet nesër, dt 02.12.2017, por në një ditë tjetër brenda këtij viti kalendarik.

Më poshtë vendimi i Dekanit:

Shpërnda lajmin: