Mbi prezantimin e rrjetit rajonal “Western Balkans European Social Survey”­(WBESS) dhe “Anketës Sociale Evropiane”


Në kuadër të procesit të ndërkombëtarizimit, Universiteti i Tiranës në muajin Janar 2021 është bërë pjesë e rrjetit “Western Balkans European Social Survey Regional Network” (WBESS). Lidhur me këtë Universiteti i Tiranës dhe organizata “Science & Innovation for Development”­SCiDEV ftojnë në një takim virtual të gjithë stafin pedagogjik të interesuar për të marrë pjesë në prezantimin e Rrjetit Rajonal “Western Balkans European Social Survey”-WBESS dhe “Anketës Sociale Evropiane” (European Social Survey- ESS) si mundësi e re per zgjerimin e fushave kërkimore nga kërkuesit shkencorë. Për më shumë informacion klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: