Lista emërore e studentëve që perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Klikoni këtu për Vendimet e Bordit të Administrimit për miratimin e listës emërore të studentëve që perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019

Shpërnda lajmin: