Lista e fituesve Master Shkencor dhe Master Profesional për vitin akademik 2018-2019

Më poshtë do të gjeni listën e fituesve të programeve të studimit Master Shkencor dhe Master Profesional:


Njoftojmë fituesit të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit i cili merret në Zyrën e Informacionit (studentët për program të dytë studimi e tërheqin mandatin në Sekretari), sipas një grafiku të caktuar:

Master Shkencor:

  1. Më datë 23.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Gjuhësi e sotme, Gjuhësi historike.
  2. Më datë 24.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Histori, Letërsi.
  3. Më datë 25.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Marrëdhënie Ndërkombëtare.
  4. Më datë 26.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Arkeologji, Trashëgimi Kulturore, Gjeografi.
  5. Më datë 29.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 1-50).
  6. Më datë 30.10.2018 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 51-100).

Master Profesional:

  1. Më datë 24 dhe 25 tetor do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Histori, Mësuesi;
  2. Më datë 25 dhe 26 tetor do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjeografi (Mësuesi), GIS, Guide Turistike;
  3. Më datë 26 dhe 29 tetor do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë –Letërsi, Mësuesi;
  4. Më datë 30 tetor do të jetë afati i fundit i regjistrimit për ata të cilën nuk mundën të jenë prezent në ditët e caktuara më sipër.
Shpërnda lajmin: