Leksion i hapur me temë “KËRKIMI SHKENCOR NË KUADËR TË NJË SHOQËRIE DINAMIKE”


Departamenti i Historisë mbështetur nga Projekti PERFORM në bashkëpunimin me temë:

“KËRKIMI SHKENCOR NË KUADËR TË NJË SHOQËRIE DINAMIKE”

organizon Leksionin e Hapur me Profesor Bernd Fischer

Datë 22.02.2018, ora 12:00

Salla “Konrad Adenauer”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Shpërnda lajmin: