Lajmërim për zëvendësimin e mësimit të datës 30 dhjetor dhe për një sezon provimesh për sistemin me kohë të pjesshme

Bazuar në Vendimet e marra nga Dekanati lajmërojmë studentët e FHF-së se:

  • Dita e premte, datë 30.11.2018, e shpallur pushim nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë do të zëvendësohet ditën e shtunë, datë 15.12.2018;
  • Për sistemin me kohë të pjesshme, do të hapet një sezon provimesh në datat 12, 13 dhe 14 Dhjetor 2018, ora 12:00-15:00.

 

Shpërnda lajmin: