Konferencë shkencore Ndërkombëtare në Nëntor 2019 nga Departamenti i Gjeografisë UT dhe nga Instituti i Studimeve Evropiane UT


Në muajin Nëtor 2019 Departamenti i Gjeografisë dhe Instituti i Studimeve Evropiane do të organizojnë Konferencën Ndërkombëtare Shkencore me titull “Shqipëria dhe shqiptarët në proceset integruese rajonale dhe evropiane. Territori, shoqëria, ekonomia, mjedisi”. Ftohen të gjithë të interesuarit të planifikojnë pjesëmarrje me punimet e tyre. Në fillim të muajit shtator 2019 do të dërgohen tek të gjithë të interesuarit detajimet e mëtejshme.

Shpërnda lajmin: