Komiteti Shkencor i Konferencës


 1. Romeo HANXHARI – Prof.dr., Përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë, Universiteti i Tiranës, Kryetar
 2. Gëzim SALA – Prof.dr., Dekan i Fakultetit, Universiteti i Gjirokastres “Eqerem Çabej”
 3. Hivzi ISLAMI – Profesor, Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, Kosovë
 4. Anna TRONO – Profesor, Universiteti i Salentos, Itali
 5. Natasa Gregoric Bonn – Prof.as.Dr., Akademia e Shkencave dhe Arteve, Slloveni
 6. Fauzi SKËNDERI – Prof.dr., Dekan i Fakultetit të Shkencave Matematike Natyrore, USH i Tetovës, Maqedoni
 7. Ivica MILEVSKI – Prof.as.dr., Universiteti i Shkupit “Kirili e Metodi”, Maqedoni
 8. Slobodan MILUTINOVIC – Prof.dr., Universiteti i Nishit, Serbi
 9. Sabri LAÇI – Prof.dr., Dekan i Fakultetit të Historisëdhe Filologjisë, UT
 10. Valbona DURI – Prof.as.dr., Zëvendës Rektor, UGJ “Eqerem Çabej”
 11. Sokol AXHEMI – Prof.dr. Departamentii Gjeografisë, UT
 12. Niko ROGO – Prof.dr., Departamenti i Gjeografisë, UGJ “Eqerem Çabej”
 13. Bilal DRAÇI – Prof.dr., Departamenti i Gjeografisë, UT
 14. Albina SINANI – Prof.as.dr., Përgjegjëse e Departamentit të Gjeografisë, UGJ “Eqerem Çabej”
 15. Deniz Oruc, Prof.as.dr, Departamenti i Punes Sociale, Universiteti Dyzxhe, Turqi
 16. Pantelis Barouchas, Prof.as.dr., Lektor, Technological Educational Institute of Western Greece (TEIWG), Patra.
 17. Vladimir BAAR Prof.dr, Përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë sociale dhe Zhvillimit Rajonal, Universiteti Ostrava, Ҫeki.
 18. Nuno Marques Da Costa Dr., Qëndra e Studimeve Gjeografike Lisbonë, Portugali.
 19. Antal ORKENY Prof.dr., Drejtor i Institutit për Marrdhënie Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Budapestit “Eotvos Lorand”, Hungari.