KIZ UT: Vendim nr. 62, datë 29.05.2024 “Për ngritjen e qendrave të votimit në ISE”

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin nr. 62, datë 29.05.2024, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Institutin e Studimeve Europiane dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare”.

Shpërnda lajmin: