Aplikantët Bachelor për FHF që duan të transferojnë studimet për vitin akademik 2018-2019

Datat e regjistrimeve për transferim studimi dhe program të dytë të studimeve janë 6-12 tetor 2018, ndërsa për trojet nga datat 19 Shtator – 6 tetor 2018.

Shpërnda lajmin: