Kalendari për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve për vitin akademik 2019 – 2020

Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2019 – 2020 kliko këtu…

Shpërnda lajmin: