Harta e vendndodhjes

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë    

Adresa: Rr. e Elbasanit, Tiranë * Tel: (+355 4) 22369987 * E-mail: dep.gjeo@fhf.edu.al * https://www.fhf.edu.al

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *