FHF – Listat zgjedhore të studentëve


Në 30 Korrik 2020 në FHF mbahen zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese.

Çdo student i FHF-së  ka të drejtën e votës. Pranë çdo Njësie bazë apo KZF-je janë shpallur listat zgjedhore. Aty mund të verifikoni emrin tuaj në listë. Emrin në listë mund ta verifikoni edhe online duke klikuar dhe kontrolluar listat respektivisht si më poshtë:

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të shkruani në adresën e e-malit: kzffhfsut@gmail.com


 

Shpërnda lajmin: