FHF: 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Kryetar i Degës për Sigurimin e Cilësisë dhe Karrierës”


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Kryetar i Degës për Sigurimin e Cilësisë dhe Karrierës”.

Për më shumë informacion klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: