Draft Rregullore për Zgjedhjet e Këshillave Studentorë në UT


Studentët pasi të njihen me këtë draft, janë të lutur që të organizojnë një takim në rang fakulteti edhe me “Komisionin e Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët”, ku të japin sugjerimet dhe propozimet e tyre në lidhje me këtë draft – rregullore, duke filluar që nga data 20. 05. 2019.

Kliko këtu për Draft Rregulloren për Zgjedhjet e Këshillave Studentorë

Shpërnda lajmin: