Dekani i FHF: Vendim për përcaktimin e detyrave të Zv. Dekanëve 

Shpërnda lajmin: